Сдружение Човеколюбие: За нас гражданското участие е възможност да променим света

Начало / Новини / Сдружение Човеколюбие: За нас гражданското участие е възможност да променим света
Начало / Новини / Сдружение Човеколюбие: За нас гражданското участие е възможност да променим света

Сдружение Човеколюбие: За нас гражданското участие е възможност да променим света

Как говорим и какво правим относно психичните проблеми в нашето общество? Как се противопоставяме на стигмата и защо психичното здраве е основна ценност за личността и обществото? Това са само част от въпросите, поставени в сърцевината на мисията на сдружение „Човеколюбие“ от Пазарджик. Организацията е създадена през 1992 г. и обединява потребители на психично-здравни услуги, професионалисти, близки и граждани, за които психичното здраве е ценност. Човеколюбие работи за развитие на човешкия потенциал и за утвърждаване на психичното здраве като ценност за личността и обществото. Вече има клонове в гр. Септември и гр. Стрелча, а в процес на създаване е и клон в София. Разговаряме с Надежда Кузерманова, която е отдадена на каузата с цялото си сърце. 

Сдружение „Човеколюбие“ е член на ФГУ от 2015 г. и са се заели с нелеката задача да променят състоянието на света. „Искаме да променим състоянието на света – хората да декларират и практикуват своите ценности. Нашата организация е приела като основни ценности любовта, смисъла, взаимопомощта и честните отношения.“

images_Logo_Chovekolubie

Досега организацията е изпълнила успешно 35 проекта, с които е привлякла над 2,5 милиона инвестиции в местната общност. Осигурени са работни места за около 15 професионалисти в областта на психичното здраве и се осъществяват 16 програми за социална рехабилитация и интеграция на психиатрични пациенти: „През 2001 г. в град Пазарджик бе открит Център за психично здраве, в който се осъществяват многобройните инициативи на организацията, през 2005 г. сдружението стана доставчик на социална услуга, делегирана от държавата – Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми. През 2006 г. бе открито социално предприятие, което досега е осигурило 105 работни места за хора с увреждания. От 2011 г. организацията извършва и втора социална услуга в Пазарджик – Защитено жилище за хора с психични проблеми. Уникалното на тази услуга е, че се предоставя в домове на хора с психични проблеми и екипът работи като доброволци. През 2013 година  в град Септември бе разкрит Център за психично здраве, а през 2015 в град Стрелча – Център за обществена подкрепа.“

Екипът вижда смисъл в работата си и от това да разширява хоризонта си. През 2017 сдружението празнува 25 години и организира първата в света международна конференция на тема „Био-психо-социални приложения на шахматната игра” и се основава Международно общество по приложен шахмат:В събитията вземат участие над 70 човека от различни сфери и места по света. Всеки един от трите конферентни дни имаше своя цел. През първия ден бе направена равносметка на изминатия от Сдружение „Човеколюбие” четвъртвековен път. През втория ден бе осъществена обмяна на опит между специалистите, прилагащи шахматната игра в различни сфери на живота – спорт, обучение, психотерапия, научни изследвания. Третият ден бе поглед към бъдещето – създадена бе международна общност на професионалистите по приложен шах.

Chovekolubie1

Участието в мрежата е възможност да променим света заедно, възможност за нови приключения, срещи с интересни хора и идеи. Опитът на Сдружение „Човеколюбие“ и ценностите, които изповядват обогатяват мрежата. Надяваме се и занапред да работим заедно по различни инициативи.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt