Сдружение Форум „Гражданско участие“ бе регистрирано от СГС

Начало / Новини / Сдружение Форум „Гражданско участие“ бе регистрирано от СГС
Начало / Новини / Сдружение Форум „Гражданско участие“ бе регистрирано от СГС

Сдружение Форум „Гражданско участие“ бе регистрирано от СГС

В свое заседание на 25.10.2012 г. Трети състав на Софийски градски съд взе решание за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на сдружение Форум „Гражданско участие“.

Решението е по повод подадено заявление от Председателя на Управителния съвет за регистрация на ЮЛНЦ, учредено от 32 юридически лица.

 

Сдружението определя следните свои цели:

1. Развитие и утвърждаване на гражданското общество;
2. Създаване на по-добра среда за взаимодействие на гражданските организации и институциите на местно и национално ниво; 
3. Подпомагане участието на гражданското общество в процесите на вземане на решения и на планиране и изпълнение на местни, регионални и национални планови документи;
4. Обединяване на ресурса на активни граждански организации от цялата страна за ефективен и компетентен диалог с институциите

За постигане на своите цели Сдружението извършва следните дейности и използва следните средства:

1. Анализ на средата за гражданско участие и разработване на предложения за нормативни промени и практически примери за нейното подобряване;
2. Съгласуване на общи позиции на членовете на ФГУ и адресиране към съответните отговорни институции на европейско, национално и местно ниво;
3. Номиниране и участие на представители в работни групи за изработване на решения на национално и местно ниво;
4. Организиране на срещи, форуми, обучения и информационни кампании с цел максимална информираност на членовете и гражданските организации от цялата страна относно актуални за обществото процеси и решения;
5. Взаимодействие и обединяване на усилия с други български и европейски мрежи и коалиции за постигане на общи цели.
6. Дейности, свързани с развитие на капацитета на членовете и гражданските организации в областта на гражданското участие.


Сдружението се създава за осъществяване на дейност в обществена полза и не се ограничава със срок.

Управителният съвет на ФГУ, се състои от девет организации:
  • Сдружение „Деветашко плато”, представлявано от Ива Таралежкова;
  • Сдружение „Клуб на нестопанските организации”, представлявано от Невена Маджарова;
  • Фондация „Български център за нестопанско право”, представлявана от Ралица Величкова;
  • Сдружение „Болкан Асист”, представлявано от Славея Христова;
  • Фондация „Център за радио – и телевизионно обучение – ПроМедиа”, представлявана от Десислава Велкова;
  • Асоциация „Съвременни читалища”, представлявана от Георги Петров;
  • Сдружение „Знание”, представлявано от Ралица Попова;
  • Национална мрежа за децата, представлявана от Георги Богданов;
  • Фондация „Европейски институт”, представлявана от Любов Панайотова
Председател на Управителния съвет е Ива Таралежкова, а заместник-председател е Славея Христова.

Документи:
Решение за вписване в регистъра на ЮЛНЦ

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt