Седмична информация

Начало / Новини / Седмична информация
Начало / Новини / Седмична информация

Седмична информация

ЕС 03/01 –ЕК: Унгария застава начело на ЕС На 1 януари 2011 г. Унгария пое ръководството на ЕС след Испания и Белгия. Страната, която влезе в ЕС през 2004 г., ще ръководи Съюза за пръв път. Сред нейните приоритети са стабилизирането на европейската икономика, разширяването на Съюза, енергетиката и интегрирането на ромите. 

Унгарското председателство започва в момент, когато икономическото възстановяване в ЕС все още е неравномерно, а процесът на излизане от кризата трябва да се стабилизира. Изправени пред трудности в еврозоната, страните членки се споразумяха да преразгледат Договора от Лисабон, за да утвърдят механизма за стабилизиране, създаден в помощ на Гърция и Ирландия. Една от целите на новото председателство ще бъде постигането на напредък в преговорите по този въпрос. Унгария очаква също така напредък в областта на координацията на икономическите политики на страните членки. За тази цел ще бъде дадено начало на „европейски семестър“ – период, по време на който проектобюджетите на всички страни ще бъдат прегледани на европейско ниво, за да бъдат открити евентуални дисбаланси. В социален аспект Унгария ще работи за изготвяне на истинска европейска стратегия в полза на интегрирането на ромите. По-ефективно използване на европейските фондове ще позволи подобряване на условията на живот на тази общност. Един от акцентите на унгарското председателство ще бъде организирането на среща на върха по въпросите на енергетиката, на която по-специално ще се обсъжда гарантирането на взаимна свързаност на електрическите и газовите мрежи на страните членки. Целта е намаляване на зависимостта на Съюза от държави извън него, особено по отношение на снабдяването с газ. Новото председателство иска също така да задълбочи отношенията на ЕС с Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус. То ще бъде техен домакин през май по време на втората среща на върха на „източното партньорство“. И накрая, Унгария активно ще подкрепя процеса на разширяване на Съюза, и по-конкретно приемането на Хърватия. Страната, която е кандидатка за членство в ЕС от 2004 г., на практика навлиза в заключителната фаза на преговорите за присъединяване. Уебсайт на унгарското председателство  Източник: ЕК  Други новини: ЕП: 2011 – Европейска година на доброволчеството  БЪЛГАРИЯ 05/01 – МС: България ще подпомага финансово интеграцията в обществото ни на 90 бежанци годишно Годишно 90 чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, ще получават възможност за пълноценна икономическа, социална и културна адаптация в българското общество. От тях 30 ще са деца – 20 в ученическа и 10 в предучилищна възраст. Това предвижда Национална програма за интеграция на бежанците в България до 2013 г., одобрена на днешното правителствено заседание. С нея се гарантира, че всеки чужденец в България, в рамките на една година след като получи статут на бежанец или хуманитарен статут, ще има достъп до финансова помощ за жилищно настаняване, социално подпомагане, здравно осигуряване, обучение по български език, социална ориентация и културна адаптация, професионално обучение, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности. Задължително условие за това обаче е включването на новопризнатите бежанци в курсове за изучаване на български език и социално ориентиране. Курсовете се организират от Държавната агенция по бежанците (ДАБ) в сътрудничество с министерствата на образованието, младежта и науката и на труда и социалната политика. Активни партньори в процеса на интеграция на бежанците са БЧК, Върховният комисариат за бежанците на ООН, неправителствени организации. Програмата се осигурява финансово чрез бюджета на ДАБ, Европейския бежански фонд и изпълнението на проекти. 

 

Източник: МС

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt