Шест оперативни програми за финансиране със средства от ЕС през следващия програмен период

Начало / Новини / Шест оперативни програми за финансиране със средства от ЕС през следващия програмен период
Начало / Новини / Шест оперативни програми за финансиране със средства от ЕС през следващия програмен период

Шест оперативни програми за финансиране със средства от ЕС през следващия програмен период

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев представи предложение за структура на следващия програмен период за финансиране чрез средствата от ЕС, което включва шест оперативни програми – Развитие на човешките ресурси (с водещо ведомство МТСП), Регионално развитие (МРРБ), Иновации и предприемачество (МИЕТ), Околна среда (МОСВ) и Транспортна инфраструктура (МТИТС).
 
Дяловото разпределение на средствата за финансиране чрез структурните и кохезионния фондове предвижда 1/3 от целия ресурс за финансиране да бъде от кохезионен фонд (инфраструктурни проекти – пътища, железници и инвестиции във водния сектор), а останалите 2/3 – от Европейски социален фонд (ЕСФ) и Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). Делът на средствата, предвидени за ЕСФ (инвестиции в социално включване, образование и професионално обучение) е 25%, а обемът, планиран за регионално развитие (градско развитие, социална инфраструктура, жилищна политика, енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на публични сгради, облагородяване на обществени площи и др.), възлиза на 75%.
 
Основните приоритети и тематични цели, застъпени в предложението за структура на следващия програмен период са дефинирани на база на „Националната програма за развитие: България 2020″.

 
 
 
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt