Ще се проведе второто за 2022 заседание на УС на ФГУ

Начало / Новини / Ще се проведе второто за 2022 заседание на УС на ФГУ
Начало / Новини / Ще се проведе второто за 2022 заседание на УС на ФГУ

Ще се проведе второто за 2022 заседание на УС на ФГУ

От
в Новини
На 22.02.2022 г. от 10.00 ч. онлайн през платформата Zoom ще се проведе второто за годината редовно заседание на Управителния съвет на сдружение „Форум Гражданско Участие“ при следния дневен ред:
– Вземане на решение за дневния ред, място и дата на провеждане на ОС (на 29 и 30.03);
– Приемане на отчет за 2021 и план и бюджет за 2022;
– Предложения за провеждане на стратегическа среща за бъдещото развитие на мрежата;
– Преглед на получените номинации за членове на УС и необходимост от активизиране;

– Вземане на решение за участието на ФГУ в Обществен съвет към ПК за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt