Ще се включите ли в ПИРО?

Начало / Новини / Ще се включите ли в ПИРО?
Начало / Новини / Ще се включите ли в ПИРО?

Ще се включите ли в ПИРО?

Новото видео от поредицата „Входове за граждани“.

След като през август от Форум Гражданско Участие (ФГУ) разказахме Защо е важно да участваме, на 20 септември 2021 г. за първи път показахме следващото видео от поредицата „Входове за граждани“. Темата този път е за разработването и прилагането на така наречените Планове за интегрирано развитие на общините.

Плановете за интегрирано развитие (ПИРО) са стратегическите документи, които ще определят средносрочните цели и приоритети за развитие на общините до 2027 г. Новият видеоклип разказва на достъпен език какво стои зад концепцията на ПИРО и как граждански организации, бизнеси и други институции могат да се включат в прилагането на този нов модел на регионална политика.

Видеото „Входове за граждани“: Планове за интегрирано развитие на общините (ПИРО) може да бъде гледано свободно в YouTube канала на Форум Гражданско Участие, както и във Facebook страницата на сдружението тук.

За повече информация и контакти: www.fgu.bg и office@fgu.bg.

 

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО ТУК

вход за граждани

 

Active-citizens-fund

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията и видеоклипа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt