След становище на ФГУ относно спорния чл.9, ал.2 от ПМС № 118, отмяната му стана факт

Начало / Новини / След становище на ФГУ относно спорния чл.9, ал.2 от ПМС № 118, отмяната му стана факт
Начало / Новини / След становище на ФГУ относно спорния чл.9, ал.2 от ПМС № 118, отмяната му стана факт

След становище на ФГУ относно спорния чл.9, ал.2 от ПМС № 118, отмяната му стана факт

в Новини, Становища

Правителството отмени изискването за публично оповестяване на покани към доставчиците, при стойности под прага за съответната процедура, от страна на частно-правните бенефициенти по оперативни програми, съобщи Единният информационен портал за Структурните фондове на ЕС. На заседанието на Министерския съвет от 03.09.2014 г. е прието постановление, което отменя въведеното в чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118 от 2014 г. изискване бенефициентите по проекти с европейско финансиране да публикуват съобщение за ценови предложения – при стойности под 20 000 лв. за доставки и услуги и под 60 000 лв. за строителство. В съобщението се казва, че по този начин правителството е отговорило на очакванията на редица организации, които заявиха своето несъгласие с бюрократичните усложнения, които на практика блокират работата им.

Припомняме, че на 21.07.2014 г. членовете на мрежата Форум Гражданско Участие изпратиха становище до Министерския съвет, в което изразиха безпокойството си от ненужната административна тежест, до която довежда нормативният акт, и настояха за неговата отмяна.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt