Смисълът на гражданското участие е използването на енергията на гражданите за положителна промяна

Начало / Новини / Смисълът на гражданското участие е използването на енергията на гражданите за положителна промяна
Начало / Новини / Смисълът на гражданското участие е използването на енергията на гражданите за положителна промяна

Смисълът на гражданското участие е използването на енергията на гражданите за положителна промяна

Дни преди нашата Национална среща за гражданско участие „Точки на пресичане“, където на едно място събираме членове, партньори и съмишленици да обсъдим целите за следващите години и смисъла от работата в мрежа, ви представяме още една от организациите – основатели на мрежата. Те са от Гоце Делчев и работят за подпомагане на предприемачеството. Росица Джамбазова, представляваща Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството споделя: „Ние подкрепяме хората, които искат да стартират и развият своя бизнес идея и бизнес – с информация, съвети, обучения и менторство, търсене на финансиране и изграждане на партньорства. А най-много се гордеем с младежкото предприемачество.“

GoceDelchev

Организацията успява да запали младежите по генериране и развитие на иновативни идеи и социални инициативи и младежки start-ups: „Сега 30 младежи се обучават и разработват креативни продукти и услуги – видео клипчета, моден дизайн“.

Стимулирането на младежката креативност и предприемчивост особено в по-малките населени места е важна мисия, както за икономическото развитие на района, така и за възпитаването на граждани. А смисълът от гражданското участие за Росица е именно „използването на позитивната енергия на гражданите и техните идеи за положителна промяна“

За центъра участието в Мрежата дава партньорство, обмен на идеи и опит и подкрепа, а за в бъдеще си пожелаваме „да бъде по-позната и призната в обществото, с повече привърженици и повече добри реализирани каузи“ – добра отправна точка за планиране на дейността на ФГУ за следващите години!

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt