София с оценка 3.71 по гражданско участие

Начало / Проекти / За да има участие / София с оценка 3.71 по гражданско участие
Начало / Проекти / За да има участие / София с оценка 3.71 по гражданско участие

София с оценка 3.71 по гражданско участие

Индексът на гражданското участие в община София е 3.71. Такава оценка поставиха десет представители на граждански организации на фокус – група, организирана от Форум Гражданско Участие. Оценяването се прави за първи път и показва какви са нормативната среда, проявленията и ефектът от гражданското участие на територията на софийска община. Измерването бе направено по специална методология, която ФГУ в партньорство с Българския център за нестопанско право разработи по-рано през годината. Според методологията, оценка между 3 и 4 означава състояние на развиващо се гражданско участие, т.е съществуват законодателство и местни нормативни уредби, регламентиращи формите на гражданско участие, както и отделни добри практики в областта, но все още ефектът от участието на гражданите не е видим и ползите не са ясно разбрани.

Индексът на гражданското участие се прилага за първи път в България и измерва трите аспекта на този процес – средата, проявленията и ефекта от участието на гражданите в изработването на политики и във вземането на решения по обществено значими проблеми – на национално и на местно ниво. В момента изследването се прилага пилотно в общо 12 общини.

Националното проучване, което постави оценка на гражданското участие в България, вече беше проведено от ФГУ с помощта на членове и партньори на мрежата. Резултатите ще бъдат обявени на специално организирано за целта събитие – Биенале на гражданското участие, на 2 октомври 2015 г. от 11 до 13:30 ч. в Театрална лаборатория @лма @лтер – в сградата на Ректората на СУ „Свети Климент Охридски”.

 

Индексът на гражданското участие се изработва в рамките на проекта „За да има участие”, който се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Дейностите се съфинансират от Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ (http://www.mott.org/).

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt