Становище: Бюджет 2016 е в противоречие със Стратегията за НПО

Начало / Становища / Становище: Бюджет 2016 е в противоречие със Стратегията за НПО
Начало / Становища / Становище: Бюджет 2016 е в противоречие със Стратегията за НПО

Становище: Бюджет 2016 е в противоречие със Стратегията за НПО

в Становища

В Проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2016 г. предвидените субсидии за юридически лица с нестопанска цел са увеличени спрямо  2015 г. с над 2,4 млн. лв. Тази информация обаче само привидно е в полза на гражданския сектор. Отново липсва решение за създаването на Фонд, който да финансира граждански инициативи по обществено значими проблеми.

На практика проектът на държавния бюджет е в пълно противоречие с приетата от Министерския съвет Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в България, която предвижда създаването на такъв Фонд, който на конкурсен принцип да финансирана организации в обществена полза. Около това мнение се обединиха Форум Гражданско Участие, Българският център за нестопанско право, Българският дарителски форум и Националната мрежа за децата. Те изпратиха становище до парламентарната Комисия по взаимодействието с НПО и жалбите на гражданите с предложение в Закона за държавния бюджет за 2016 г. да бъдат отделени средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза на конкурсен принцип.

„По този начин, макар и ограничени, тези бюджетни средства ще се изразходват максимално прозрачно и ефективно”, се казва в становището, чиято основна цел е осигуряването на прозрачни механизми за равнопоставено отношение на държавата към всички граждански организации.

Пълният текст на документа можете да прочетете тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt