Становище на ФГУ относно Стратегия за е-управление

Начало / Новини / Становище на ФГУ относно Стратегия за е-управление
Начало / Новини / Становище на ФГУ относно Стратегия за е-управление

Становище на ФГУ относно Стратегия за е-управление

От
в Новини, Становища

Форум Гражданско Участие (ФГУ) входира становище „Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г.“, предложена за обществена консултация.

Позицията на членовете на ФГУ е, че така предложеният документ разглежда електронното управление преимуществено през въпроса за предоставяне на електронни услуги, но не и през призмата на гражданското участие. Това е особено видно от дефиницията за модела на взаимодействие „Администрация – гражданин“ в електронна среда, където отношенията между администрация и граждани се разбират единствено като между доставчик на електронни административни услуги и съответно – потребители на ЕАУ.

Имайки предвид, че електронното управление е един от механизмите за осъществяване и на доброто управление, считаме, че Стратегията следва да съдържа мерки и в посока демократично управление и подобряване на качеството на гражданското участие. Следвайки това разбиране, в становището са поместени конкретни коментари и препоръки в няколко насоки, които можете да прочетете в пълния документ, достъпен тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt