СТАНОВИЩЕ НА ФГУ ИЗПРАТЕНО ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Начало / Становища / СТАНОВИЩЕ НА ФГУ ИЗПРАТЕНО ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Начало / Становища / СТАНОВИЩЕ НА ФГУ ИЗПРАТЕНО ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СТАНОВИЩЕ НА ФГУ ИЗПРАТЕНО ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

В приетите изменения в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Чл. 16, ал. 2 предвижда: „В подкрепа на въпроса или въпросите на референдума и на алтернативната позиция могат да се регистрират партии, коалиции и инициативни комитети. При едновременно произвеждане на национален референдум и избори партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите, могат да ползват регистрацията си при информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум.“

Ние, членовете на мрежата Форум Гражданско Участие, предлагаме на ЦИК при приемане на решение за изискванията за регистриране на Инициативен комитет да вземе предвид следното:

  • Процедурите за регистриране на Инициативен комитет в предстоящия национален референдум да бъдат максимално облекчени и достъпни, за да може непартийни, неполитически граждански групи да се включат в информационната кампания;
  • Срокът за регистрация на Инициативен комитет да дава достатъчно време на гражданите да се организират и регистрират;
  • Ако се изисква събирането на подписи за регистрация на Инициативен комитет по реда на Чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС, изискуемият брой подписи да не е по-голям от ½ от този, който се изисква за регистрация на партия или коалиция за участие в изборите.

Убедени сме, че така предложените условия за регистрация на инициативните комитети ще дадат действителна възможност на гражданите, техните групи и формирования да се включат в информационната кампания в рамките на националния референдум. Считаме, че за българското общество е важно да се чуят непартийни, граждански позиции по въпроса, поставен на референдума.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt