Становище на ФГУ за Програма „София избира“ на СО

Начало / Становища / Становище на ФГУ за Програма „София избира“ на СО
Начало / Становища / Становище на ФГУ за Програма „София избира“ на СО

Становище на ФГУ за Програма „София избира“ на СО

От
в Становища

В отговор на постъпило предложение от страна на свои членове, Форум Гражданско Участие прие и изпрати становище до кмета на Столична община, Йорданка Фандъкова, по повод инициативата на СО „София избира“, която дава възможност на граждански групи и организации да участват в планирането на обществения ресурс чрез подаване на идеи за проекти, от една страна, и от друга – чрез даване на мнение и оценка за тяхната важност.

От името на мрежата бяха отправени препоръки за гарантиране на максимална прозрачност и качество на процеса:

1. Осигуряване на достъп и постоянна публичност до пълните условия/ критерии за включване на проектите в програмата “София избира” на страницата на инициативата.
2. Осигуряване на публична информация за експертите, участващи в предварителния подбор на проектни предложения.
3. Осигуряване на публична информация за взетите мерки за недопускане на фалшиви гласове.
4. Осигуряване на визуализация в реално време на натрупваните гласове за всеки проект до края на гласуването.
5. Публикуване на ясна процедура със следващите стъпки, по които проектните идеи ще бъдат обект на гласуване от СОС – както за последваща пълна проектна разработка, така и за финансиране от бюджета на Столична община за 2021 г.
6. Изготвяне на комуникационен план с график за информиране на обществеността за всички последващи етапи в процеса на разработка, финансиране и изпълнение, и мониторинг на резултатите.

Пълния текст можете да прочетете тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt