Становище на граждански организации относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти

Начало / Становища / Становище на граждански организации относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти
Начало / Становища / Становище на граждански организации относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти

Становище на граждански организации относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти

От
в Становища

След провеждане на установената процедура по съгласуване със своите членове, Форум Гражданско Участие се присъедини като мрежа към десетките други граждански организации, подкрепили изготвеното от нашите колеги в Български център за нестопанско право Становище относно Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти внесен от от група народни представители в Народно събрание на 27.10.2022 г. Както се посочва в становището, поддържаме позицията, че гражданските организации в България работят активно и последователно за защитата на правата и интересите на различни обществени групи, за подпомагане на гражданската активност и благотворителност и за отстояване на базови демократични принципи и ценности като добро управление, плурализъм на мненията и върховенство на правото. Наша основна роля е да бъдем и конструктивен коректив в процеса на вземане на решения. Затова  участваме в обществения дебат, изразявайки гласа на различните членове на обществото, често на най-уязвимите, в името на това държавата да чува различните мнения и да взема информирани решения, които ще направят България едно по-добро място за всички. Този процес е немислим без открит диалог и партньорство с институциите.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt