Становище от ОС към КВНОЖГ относно правилата за избор на омбудсман

Начало / Новини / Становище от ОС към КВНОЖГ относно правилата за избор на омбудсман
Начало / Новини / Становище от ОС към КВНОЖГ относно правилата за избор на омбудсман

Становище от ОС към КВНОЖГ относно правилата за избор на омбудсман

От
в Новини

На 4 март 2020 г. Народното събрание прие Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. В т. 1 решението посочва, че „предложения за омбудсман могат да правят народни представители, парламентарни групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Предложенията се внасят чрез народни представители или парламентарни групи в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези правила“.

В тази връзка Общественият съвет към КВНОЖГ внесе становище, според което в процедурните правила изрично следва да се предвиди пряка възможност юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза да могат да упражнят ефективно гарантираното им по закон право да правят предложения за избор на омбудсман.

Пълният текст на становището е достъпен онлайн тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt