СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Начало / Новини / СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Начало / Новини / СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От
в Новини, Становища

Общо становище от името на Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, Национален младежки форум и Национална мрежа за децата беше изготвено и изпратено до зам. министър-председателя Томислав Дончев във връзка с Проект на План за възстановяване и устойчивост на Република България. Писмото съдържа обобщение на конкретните предложения, които бяха получени в отговор на разпространена от организациите анкета с апел за активно участие в публичната консултация на Проекта, публикуван на 30.10.2020 г. на www.strategy.bg.

ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Сред предложенията в него са:

  • Включване на местните общности – активни граждани, бизнес, граждански групи и организации, в разработването и реализацията на проекти и планове за местно развитие с цел прозрачно и отворено към гражданите управление изграждане на законодателна и институционална рамка и прилагане на съвременни механизми са консултиране и включване в планирането и изпълнението на планове и проекти (ФГУ);
  • Въвеждане на дигитални и други модерни механизми за насърчаване на гражданското участие (ФГУ);
  • Намаление на данъчната тежест върху труда намаляване с 5 процентни пункта на осигурителната тежест за наетите в частния сектор (Институт за пазарна икономика);
  • Осигуряване на отворено и добро управление на електронното правителство (БЦНП) и др.

По инициатива на:

Logos_news

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt