Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Начало / Новини / Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари
Начало / Новини / Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Колегите от Български център за нестопанско право, член на мрежата, са подготвили становище относно Проекта на Закон за мерките срещу изпирането на пари. Въпросът, който се поставя е: Трябва ли всяко НПО, наравно с банки и нотариуси, да бъде задължен и отговорен субект по Закона за мерките срещу изпиране на пари?

Megaphone-with-speech-bubbles

На 10 май бе публикуван за обсъждане проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Въпреки настъпилите промени в международните стандарти и европейското право (които всъщност налагат приемането на нов закон), българските институции, изработили проектозакона, изпускат една съществена промяна, а именно – използването на подход, основан на оценката на риска и прилагането на мерки, съизмерими с установените рискове. Без да бъде приложен този подход, включването на всички ЮЛНЦ като задължени лица по новия закон и засилването на мерките, които те следва да прилагат при работата със своите партньори, остава необоснован.

Пълният текст на становището може да прочетете на НПО портала или на сайта на БЦНП

До 9 юни може да подкрепите становището като пишете на нашия екип или на екипа на БЦНП: info@bcnl.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt