Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Начало / Становища / Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ
Начало / Становища / Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

От
в Становища

Във връзка с внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона юридическите лица с нестопанска цел, вх. № 002-01-51 от 15.10.2020 г. от Министерски съвет, на свое заседание на 27.10.2020 година, Общественият съвет към КВНОЖГ обсъди и прие становище, акцент в което е влиянието на епидемиологичната обстановка върху провеждане на Общи събрания на ЮЛНЦ. Предложено е да се предвиди възможност за провеждане на заседания на върховния орган на ЮЛНЦ и от разстояние, при спазване на съответните изисквания за кворум и лично гласуване.

Пълния текст на становището можете да прочетете тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt