Становище по Четвърти национален план за действие за „Партньорство за открито управление“

Начало / Новини / Становище по Четвърти национален план за действие за „Партньорство за открито управление“
Начало / Новини / Становище по Четвърти национален план за действие за „Партньорство за открито управление“

Становище по Четвърти национален план за действие за „Партньорство за открито управление“

Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право изпратиха становище относно изработването на четвъртия Национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление”. 

OGP_2

Част от тях всъщност бяха включени и в третия Национален план за действие, но считаме, че тяхното изпълнение все още не е постигнало заложените цели. Затова предлагаме те отново да се впишат като част от плана и за тяхното изпълнение да бъдат положени повече усилия:

  • Осигуряване на по-висока прозрачност на публичните финанси на местно ниво – въвеждане на „граждански бюджет“ в различни общини;
  • Въвеждане на възможност за национална електронна подписка за национална и местна гражданска инициатива, както и намаляване на бюрокрацията и количеството лични данни, които се събират, и съпътстващо изменение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление;
  • Създаване на постоянна платформа за съвместно наблюдение и оценка на изпълнение на плановете по ПОУ със заинтересованите страни;
  • Актуализиране на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации и приемане на нов план и определяне на отговорен вицепремиер за изпълнението й.

Пълният текст на становището може да видите тук.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt