Становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Начало / Новини / Становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ
Начало / Новини / Становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Становище срещу Законопроект за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

От
в Новини, Становища

По повод внесения от ПГ „Обединени патриоти“ предложения за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) едни от най-големите граждански организации и мрежи у нас, инициират обединено становище, което можете да подкрепите до 17:00 ч на 16 юли 2020 г. чрез попълване на този формуляр.

Становището включва позииции относно:

  • Предложените изменения, свързани със Съвета за развитие на гражданското общество
  • Декларирането на финансиране от чужбина
  • Ежегодното деклариране на имуществото от страна на председателите и на членовете на органите за управление на гражданските организации (в обществена и в частна полза) пред КПКОНПИ, когато ЮЛ са получили финансиране от чужда държава или чуждестранни физически или юридически лица

Наред с Форум Гражданско Участие становището е инициирано от Български център за нестопанско право, Български дарителски форум, Български институт за правни инициативи, Български фонд за жените, Национална мрежа за децата, Сдружение Платфрома Агора, Фондация Програма Достъп до информация, Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt