Стартира нов проект на Сдружение „Болкан Асист”

Начало / Новини / Стартира нов проект на Сдружение „Болкан Асист”
Начало / Новини / Стартира нов проект на Сдружение „Болкан Асист”

Стартира нов проект на Сдружение „Болкан Асист”

Сдружение Болкан Асист Институт Отворено общество - София  
Балкански тръст за демокрация   
От началото на месец Април, 2012 г. Болкан Асист стартира изпълнението на проекта „Изграждане на ефективно партньорство за постигане на качествено планиране” (Efficient Partnership for Good Quality Planning), който ще се реализира с финансовата помощ на Балканския тръст за демокрация, Белград (Balkan Trust for Democracy) и с допълнителна финансова подкрепа от Фондация Институт „Отворено общество”, София.

Главната цел на проекта е да допринесе за по-широко включване на неправителствените организации, членове на Форум Гражданско Участие (ФГУ) в планирането и програмирането на следващия програмен период 2014-2020 г. чрез прилагането на принципа на партньорство и даване на възможност за ефективно участие на българските НПО в подготовката и обсъждането на Договора за партньорство между България и ЕС, в разработването на Оперативните програми и на  регионалните, областните и местни планови документи за периода 2014 – 2020.
Продължителността на проекта е единадесет месеца, в които са планирани следните дейности:
1. Активно участие при разработване на програмните документи за следващия програмен период (2014 – 2020) на национално и регионално ниво посредством включване членовете на ФГУ в:
• Работни групи към МС за разработване на Партньорския договор и Оперативните програми;
• Номиниране на представители на ФГУ за участие в областните и регионалните съвети за развитие;
• Публични консултации относно регламенти и проекти на документи, свързани с Програмния период 2014 – 2020.  
 
2. Участие в разработването на плановите документи на местно и регионално ниво чрез включване на представители на ФГУ в следните структури и процеси:
• Работни групи по разработване на Регионалните планове за развитие на шестте планови района и в някои работни групи за разработване на областните стратегии и общински планове за развитие;
• Информационни срещи в шестте планови района за координиране на участието на представителите на ФГУ в работните групи на ниво планов район и област, разработване на становища от името на ФГУ и изпращането им до съответните институции.
 
3. Подпомагане на гражданското участие и активност на национално и регионално / местно ниво чрез:
• Разработване на Календар за програмирането и планирането на национално и европейско ниво;
• Дейности за популяризиране на Календара и за информиране на представителите на гражданското общество и институциите.
 
Проектът „Изграждане на ефективно партньорство за постигане на качествено планиране” се реализира с финансовата подкрепа на Балканския тръст за демокрация, проект на Джърман Маршал Фонд на Съединените Щати 
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt