Столична община в диалог с гражданите

Начало / Новини / Столична община в диалог с гражданите
Начало / Новини / Столична община в диалог с гражданите

Столична община в диалог с гражданите

От
в Новини

Новата ни инициатива за осъвременяване и усъвършенстване на правилата, по които се провеждат обществени консултации на територията на Столична община, носи едноименното заглавие.

Форум Гражданско Участие (ФГУ) стартираме поредна си инициатива за отваряне на още по-достъпни „входове за граждани“ на територията на Столична община. През 2020 г. работихме с кметствата, жители и представители на бизнеса от пет села в Столична община, всички те от най-големия като територия район на СО – „Панчарево“, а целта беше да подобрим взаимодействието между всички тях при решаването а въпроси от местно значени.

През тази година задачата ни е по-мащабна – допълване и надграждане на съществуващите изисквания и правила за провеждане на обществени консултации в СО. За постигането ѝ ще разработим конкретни предложения по отношение популяризирането на консултациите сред гражданите и за привличане на повече участници, на ефективното структуриране и водене на организираните от общината публични дискусии, на предоставянето на обратна връзка към гражданите какви са резултатите от консултациите и прочее.

Официален партньор на ФГУ в инициативата „Столична община в диалог с гражданите“ отново е Район „Панчарево“ на СО – там в резултат от проекта се очаква да бъде сформиран малък екип от подготвени служители, които да отговарят именно за качественото организиране на обществени консултации, както и Националният учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура. При разработването на документите с препоръки ще си сътрудничим активно и с администрацията на Столична община (СО), както и с Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към СО. Представители на общинската администрация ще бъдат включени и в специално разработено обучение за подобряване на организационното, техническото и комуникационното обезпечаване на публичните консултации, модериране на обществени обсъждания, обработка на становища и т.н.

Как се стигна до идеята за начинанието? От една страна, насоки за работа дават препоръките от измерения в началото на 2022 г. Индекс на гражданското участие за Столична Община (вж. доклада от оценката тук). Данните показват, че е необходимо да се инвестират повече усилия от страна на общината в прилагането на иначе добрата нормативна база [1] – и по отношение информираността на гражданите, и в посока разнообразяване на „Входовете“ и повишаване уменията и мотивацията на служителите в централната и в районните администрации. Нужна е оценка и осъвременяване на процесите с оглед промените в средата – в резултат на епидемичните мерки и наслагващи се обществени кризи, като се регламентират и дигитални и хибридни форми на консултация, които вече се прилагат на практика.

Същевременно, ключова роля за обосноваване на инициативата има и практическият опит в организацията и провеждането на различни форми на обществени консултации, който във ФГУ натрупахме през последните две години – екипът ни участва в подготовката, техническото обезпечаване и фасилитирането на над 20 обществени обсъждания на живо, в изцяло дигитална или в хибридна (присъствено и онлайн) среда, повече от дузина фокус-групи за консултиране на стратегическия документ „Програма за София“ и пр. От съществено значение е и досегашното добро взаимодействие с администрацията на СО, НАГ и с Район „Панчарево“. Включването на средно училище в инициативата не е случайно. По този начин ще отбележим Европейската година на младежта, а предвидените дейности целят на практика да илюстрират елементи от обучението по гражданско образование. 

„Идеята ни е да направим демонстрация на обществено обсъждане, в която ученици и учители да се включат заедно като граждани, давайки предложения и коментари по предварително избрана от тях самите тема. За нас няма „млади“ или „възрастни“ – има информирани, дейни и граждански осъзнати хора и такива, които волно или не са отдалечени от обществените процеси, не отчитат важността от участието и остават пасивни по отношение създаването на политики, които в крайна сметка ги засягат и тях. Целта на ФГУ винаги е била да допринесе за това да има повече от първия тип“.

Следете страницата ни за новини във връзка с инициативата!

[1] Столичната община има не една, а две наредби за провеждане на обществени консултации – обща и за обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, и двете приети през 2017 г.

 

Programa Evropa

Проект „Столична община в диалог с гражданите“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -Програма „Европа“ 2022 от  сдружение „Форум Гражданско Участие“, в партньорство с Район „Панчарево“ – Столична община и Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt