Столична община в диалог с гражданите

Начало / Новини / Столична община в диалог с гражданите
Начало / Новини / Столична община в диалог с гражданите

Столична община в диалог с гражданите

От
в Новини

Новата ни инициатива за осъвременяване и усъвършенстване на правилата, по които се провеждат обществени консултации на територията на Столична община, носи едноименното заглавие.

Във Форум Гражданско Участие (ФГУ) стартираме поредна си инициатива за отваряне на още по-достъпни „входове за граждани“ на територията на Столична община. През 2020 г. работихме с кметствата, жители и представители на бизнеса от пет села в Столична община, всички те от най-големия като територия район на СО – „Панчарево“, а целта беше да подобрим взаимодействието между всички тях при решаването а въпроси от местно значени.

През тази година задачата ни е по-мащабна – допълване и надграждане на съществуващите изисквания и правила за провеждане на обществени консултации в СО. За постигането ѝ ще разработим конкретни предложения по отношение популяризирането на консултациите сред гражданите и за привличане на повече участници, на ефективното структуриране и водене на организираните от общината публични дискусии, на предоставянето на обратна връзка към гражданите какви са резултатите от консултациите и прочее.

Официален партньор на ФГУ в инициативата „Столична община в диалог с гражданите“ отново е Район „Панчарево“ на СО – там в резултат от проекта се очаква да бъде сформиран малък екип от подготвени служители, които да отговарят именно за качественото организиране на обществени консултации, както и Националният учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура. При разработването на документите с препоръки ще си сътрудничим активно и с администрацията на Столична община (СО), както и с Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към СО. Представители на общинската администрация ще бъдат включени и в специално разработено обучение за подобряване на организационното, техническото и комуникационното обезпечаване на публичните консултации, модериране на обществени обсъждания, обработка на становища и т.н.

Същевременно, на ясен и достъпен за широката публика език в серия специални публикации в социалните мрежи ще разясним основните механизми за гражданско участие, които в момента са налице в Столична община, в стремежа си да подчертаем ползите от активното участие и да мотивираме повече жители на Столицата и населените места в Общината да се включват в обществените процеси.

Как се стигна до идеята за начинанието? От една страна, насоки за работа дават препоръките от измерения в началото на 2022 г. Индекс на гражданското участие за Столична Община (вж. доклада от оценката тук). Данните показват, че е необходимо да се инвестират повече усилия от страна на общината в прилагането на иначе добрата нормативна база [1] – и по отношение информираността на гражданите, и в посока разнообразяване на „Входовете“ и повишаване уменията и мотивацията на служителите в централната и в районните администрации. Нужна е оценка и осъвременяване на процесите с оглед промените в средата – в резултат на епидемичните мерки и наслагващи се обществени кризи, като се регламентират и дигитални и хибридни форми на консултация, които вече се прилагат на практика.

Същевременно, ключова роля за обосноваване на инициативата има и практическият опит в организацията и провеждането на различни форми на обществени консултации, който във ФГУ натрупахме през последните две години – екипът ни участва в подготовката, техническото обезпечаване и фасилитирането на над 20 обществени обсъждания на живо, в изцяло дигитална или в хибридна (присъствено и онлайн) среда, повече от дузина фокус-групи за консултиране на стратегическия документ „Програма за София“ и пр. От съществено значение е и досегашното добро взаимодействие с администрацията на СО, НАГ и с Район „Панчарево“. Включването на средно училище в инициативата не е случайно. По този начин ще отбележим Европейската година на младежта, а предвидените дейности целят на практика да илюстрират елементи от обучението по гражданско образование. 

„Идеята ни е да направим демонстрация на обществено обсъждане, в която ученици и учители да се включат заедно като граждани, давайки предложения и коментари по предварително избрана от тях самите тема. За нас няма „млади“ или „възрастни“ – има информирани, дейни и граждански осъзнати хора и такива, които волно или не са отдалечени от обществените процеси, не отчитат важността от участието и остават пасивни по отношение създаването на политики, които в крайна сметка ги засягат и тях. Целта на ФГУ винаги е била да допринесе за това да има повече от първия тип“.

Следете страницата ни за новини във връзка с инициативата!

[1] Столичната община има не една, а две наредби за провеждане на обществени консултации – обща и за обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, и двете приети през 2017 г.

 

Programa Evropa

Проект „Столична община в диалог с гражданите“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -Програма „Европа“ 2022 от  сдружение „Форум Гражданско Участие“, в партньорство с Район „Панчарево“ – Столична община и Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt