Троян с оценка 3.49 по гражданско участие

Начало / Новини / Троян с оценка 3.49 по гражданско участие
Начало / Новини / Троян с оценка 3.49 по гражданско участие

Троян с оценка 3.49 по гражданско участие

в Новини

Оценка 3.49 по скалата от 0 до 6 получи гражданското участие в община Троян. Оценяването, което се извършва по методология на Форум Гражданско Участие, се състоя в края на месец юли 2016 г. Във фокус-групата за оценка се включиха девет представители на местни граждански организации и  институции.

Индексът на гражданското участие извършва измерване в три аспекта – среда, проявления и ефект от участието на гражданите в изработването на политики и във вземането на решения по обществено значими проблеми, като от 2015 година по методологията на ФГУ са извършени оценки в 16 общини в България.

Най-висока оценка – 4.34, община Троян получи в първата област на изследване, която оценява нормативната рамка и институционалната среда. Добре уредена нормативна база, работещи консултативни съвети и положително отношение на медиите към гражданските инициативи са основните характеристики в тази област на изследване, според участниците във фокус-групата. Във втората изследвана област – практиките и проявленията на гражданското участие, оценката е 3.22. В общината има добре функциониращ фонд за финансиране на граждански инициативи и троянските организации кандидатстват активно. Но инициативите от страна на гражданското общество са рядкост, с изключение на отделни млади хора, които се занимават с доброволчество. Много дейни са също училищните настоятелства и читалищата. Като цяло обаче гражданите и организациите по-скоро работят „на парче” – общинските политики не се повлияват от дейностите им, сочи оценката. Третата изследвана област, която има най-голяма тежест при оценяването е ефектът от гражданското участие. В нея община Троян получи най-ниска оценка – 3.05. Основен акцент тук участващите във фокус-групата поставиха върху липсата на воля у хората да се обединяват около общи каузи. Резултатите са единични и спорадични. Работи се по-скоро непродуктивно – най-често използваният механизъм е „оплакването“. Една от малкото сфери, които има активни граждански организации и видими резултати, е областта на културата, стана ясно по време на дискусията.

Според методологията, оценка между 3 и 4 означава състояние на развиващо се гражданско участие, т.е съществуват законодателство и местни нормативни уредби, регламентиращи формите на гражданско участие, както и отделни добри практики в областта, но все още ефектът от участието на гражданите не е видим и ползите не са отчетливи.

Подробна информация за Индекса на гражданското участие в община Троян, както и в други български общини, може да бъде намерена на http://index.fgu.bg/.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt