В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНО НИВО

Начало / Новини / В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНО НИВО
Начало / Новини / В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНО НИВО

В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНО НИВО

в Новини

Форум Гражданско Участие организира среща-дискусия за повишаване на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски стандарти и практики в Ловеч на 8 март. Темата дискутиратаха представители на граждански организации и местни власти от областта. Това е втора така дискусия, след проведената на 23 февруари подобна в Търговище

Славея Христова запозна участниците с Документа с политически съвети за фискалната автономия и финансовото управление на местните администрации в България, който е изготвен от експерти от Центъра за експертиза за доброто демократично управление към Съвета на Европа, в сътрудничество с международни експерти на Съвета на Европа. Целта му е да предложи пакет от препоръки, които да допринесат за подобряване на отношенията между институциите.

Направедната до момента оценка е, че автономността на общините е оскъдна. Очертани са критично важни въпроси и проблеми. Затова се предлагат два сценария за бъдеща политика. Първият е за цялостна реформа и отговаря на най-добрите международни практики. Вторият, който се препоръчва от експертите на Центъра за експертиза за доброто демократично управление към Съвета на Европа, е алтернативен – постепенен. Той посочва онези ключови елементи на цялостната реформа, които да бъдат разработени на първоначален етап, както и някои приоритетни действия.

По време на срещата бяха дискутирани възможни препоръки, които да бъдат включени в пътна карта за подкрепа на процеса на реформа в децентрализацията по отношение на подобряване на междуобщинското сътрудничество, повишаване на прозрачността и активно включване на гражданите.

Проектът „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“ е подкрепен от Европейската комисия (DG REFORM) чрез Инструмента за техническа подкрепа (TSI) и от Съвета на Европа, и се изпълнява от Центъра за експертиза за добро управление към Съвета на Европа. Отговорност за съдържанието на настоящата статия носи само и единствено авторът ѝ. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.

CPF, CoE Logos

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt