В Панчарево обсъдиха развитието на местното езеро

Начало / Новини / В Панчарево обсъдиха развитието на местното езеро
Начало / Новини / В Панчарево обсъдиха развитието на местното езеро

В Панчарево обсъдиха развитието на местното езеро

От
в Новини

На 8 октомври 2020 г. в читалище „Виделина“ в село Панчарево се състоя четвъртата поред информационна среща по инициативата „Пътеводител за обществени консултации“, а тема на дискусията бе именно поддържането на популярния като „езеро“ местен воден басейн – всъщност язовир. Активни граждани, организации и представители на бизнеса бяха запознати с няколко варианта за изчистването му, резултат от спечелена обществена поръчка за „Изработване на работен проект за почистване чашата на язовир „Панчарево“ от наносни отложения“.  Презентацията направи инж. Огнян Тодоров, управител на спечелилата поръчката фирма „АКВАПРО Инженеринг ООД“. Беше посочено, че е направено подробно изследване на дъното на водния басейн, при което са установени 5,4 млн. куб. м вода. Според паспорта на язовира те би трябвало да са 6 450 000 куб. м., което означава, че около милион кубически метра вода се губят заради наноси и планктон. Следователно, задачата включва освен уточняване на количеството наноси, които трябва да се изземат, също и да се предложи технология за изземването им, транспортни схеми за извозване и място за депониране на иззетия материал. Не на последно място е обособяването на трасе за водни спортове, което да отговаря на международните стандарти в сферата.

Домакините от районната администрация – в лицето на кмета Николай Гюров и заместник-кметовете инж. Данinfo-Pancharevoиела Христова и Ирина Войнова, допълниха представянето, като бяха разяснени предстоящите стъпки, срокове и очаквани резултати. На срещата присъстваха още Румен Несторов, гл. архитект на СО – район “Панчарево”, както и Владимир Митов от Столичен общински съвет.

Темата бе повече от важна не само за местната общност, но и за занимаващите се с любителски и професионален спорт, с туризъм и ресторантьорство и пр. Срещата се проведе при силен обществен интерес и активно включване от страна на участниците. Граждани дадоха предложения да се почистват редовно бентовете по коритото на реката, а инж. Тодоров неколкократно подчерта важността от поставяне и на локални пречиствателни станции. Беше изтъкната ролята на сдружението за развитие на Панчарево и Кокаляне за това въпросът за почистването на язовира да придобие широка публичност, което послужи като добър пример за значението на гражданското участие.  Кметът на СО район “Панчарево” г-н Николай Гюров обобщи дискусията като заяви готовността на раойонната администрация да направи всичко необходимо спрямо правомощията си, за да се извърши почистването на язовира.

Проектът предстои да бъде предаден ан Министерство на земеделието, горите и храните. Пълен протокол от информационната среща ще бъде публикуван на страницата на районната администрация, както и тук, в сайта на Форум Гражданско Участие.

IMG_20201008_185151 IMG_20201008_181932 IMG_20201008_183603

 

Проект „Пътеводител за обществени консултации“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа“ 2020  от  сдружение „Форум Гражданско Участие“.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt