В работата на Съвета за развитие при Министерски съвет ще участват и експерти от неправителствени организации

Начало / Новини / В работата на Съвета за развитие при Министерски съвет ще участват и експерти от неправителствени организации
Начало / Новини / В работата на Съвета за развитие при Министерски съвет ще участват и експерти от неправителствени организации

В работата на Съвета за развитие при Министерски съвет ще участват и експерти от неправителствени организации

Правителството одобри промени в ПМС 110/2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет, които имат за цел да оптимизират неговата работа.
 
С промените се разширява съставът на Съвета, като в него се включват всички министри и се създава възможност за привличане на експерти от неправителствени организации.
 
Към функциите на Съвета се добавя и възможността аз обсъждане на законопроекти преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет с оглед формиране на единна позиция по въпроси, възникнали в хода на проведената съгласувателна процедура.
 
Съветът е орган на Министерския съвет за координация на програмирането и реализацията на мерките за икономическо и социално развитие на България. Той организира и координира разработването на Национална програма за развитие, предлага за одобряване от МС на дългосрочна визия за развитието на страната, както и приоритети за икономическото и социалното развитие на България.
 
Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt