„Вход за граждани“: гражданство в действие (Част II)

Начало / Новини / „Вход за граждани“: гражданство в действие (Част II)
Начало / Новини / „Вход за граждани“: гражданство в действие (Част II)

„Вход за граждани“: гражданство в действие (Част II)

Втора част на авторския текст на Росинка Проданова, посветен на проекта „Вход за граждани“. Част I можете да прочетете тук.

Научените уроци

Партньорството между институциите и гражданите не е лесен процес. В него се намесват различни интереси, но не е измислено по-добро демократично решение. Проектът „Вход за граждани“ има ефект, натрупан е опит как през отворените канали на гражданската активност може да се постига мобилизация, обединение в обществото. Неправителствените организации доказаха, че носят заряд, оптимизъм и могат да намират решения“, споделя Надя Шабани от Българския център за нестопанско право научените уроци от работата по проекта „Вход за граждани“ в изтеклите две години и половина.  На 19 май 2022 година в БТА в София се проведе заключителната среща по проекта. На специалната пресконференция за медиите бяха представени постигнатите резултати, а в последвалата я дискусия представители на пилотните общини и граждански организации разказаха за направеното, споделиха опит, трудности, амбиции за пътя напред.

Участниците се обединиха в разбирането, че за гражданската активност и партньорството с институциите трябва да се полагат непрестанни грижи. Те трябва да бъдат видими, да се познават от повечето хора, за да мотивират участие, да изграждат доверие. Много важно е медиите да бъдат привлечени към тази кауза, активно да популяризират добрия опит, да дават кураж и надежди. „Успяхме, благодарение на нашите местни координатори, да активизираме и местните медии, които са най-прекият път към жителите на съответното населено място. За нас беше важно точно това, не да говорим по принцип, а да сме там, където  са хората, към които се обръщаме“, сподели Мила Станчева от екипа на ФГУ. Проектът „Вход за граждани“ разшири кръга от съмишленици, създаде нови  и добре работещи партньорства, иновации в диалога: власт – граждани. Категорично потвърди, че общините в България са демократични, отворени и политиките правени от, за и с участието на местната общност, са по-устойчиви. Смело може да се каже, че са отворени не малко нови входове за гражданите, но и доста от тях остават недостъпни.

Vhod za grazhdani

 

„Вход за граждани“ – истории с отворен край

Всички добри практики от изпълнението на проекта „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общинитеще бъдат събрани в специална книга, сборник с разкази с отворен край“, информира Ива Таралежкова. За разпространението ФГУ ще разчита на подкрепата на доверени партньори в лицето на Националното сдружение на общините в България, на Асоциацията на секретарите на общините, на мрежите от граждански организации, на дигитални платформи и социални медии.

Работата по проекта отвори и някои проблемни въпроси. Данните от местните оценки на Индекса на гражданското участие показват, че в много общини има добра нормативна рамка, която регулира гражданското участие, но рядко се прилага. В други случаи гражданите остават с усещането, че процесите по консултиране са по-скоро формални и не водят до реални резултати. Недостигът на добри компютърни специалисти, например,  попречи на две от седемте пилотни общини в проекта да внедрят дигиталната платформа за гражданско участие CONSUL, както първоначално бяха заявили в рамките на конкурса за участие. „Ние ще продължим да помагаме на общините при внедряване на платформата CONSUL, както и на самите общини Търговище и Кърджали при нейното използване“, с готовност споделя д-р Георги Петров, директор на ФГУ.

В разговорите по време на заключителното събитие отново бе потвърдена и нуждата от специален закон за доброволчеството в България, както и промени в Закона за прякото участие на гражданите – задачи, които несъмнено ще бъдат част от бъдещите планове на мрежата ФГУ, партньорите от БЦНП и съмишлениците им по места. Иначе казано, формалният краят на проекта „Вход за граждани“ не слага край на усилията за създаване на по-добра среда за работа на гражданските организации, за подобряване на партньорството с институциите, особено на местно ниво, където хората най-добре чувстват проблемите и са готови да се включват в тяхното решаване.

Когато разказът е с отворен край, това означава, че всеки ще даде своя принос, за да се случат нещата все по-добре и по-добре. Ние положихме основите, след нас ще дойдат  други, които ще надградят това, което  направихме, ще дадат други идеи,  ще обогатят вече постигнатото, може би ще забравят неработещото. Всъщност историята  ще продължава, не защото е написана от един или двама, а защото всеки ще намери своята частица, която да добави  към тази история“, не изневери на своя професионализъм психологът д-р Сезгин Бекир. И защото подкрепата за гражданите и институциите да бъдат открити и прозрачни, да изграждат диалог и доверие, е дългосрочна цел, която изисква системна и упорита застъпническа работа.

Автор на текста: Росинка Проданова

 

Active-citizens-fundТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt