„Вход за граждани“ стартира в общините Ловеч и Монтана с фокус върху гражданското участие в условията на криза

Начало / Новини / „Вход за граждани“ стартира в общините Ловеч и Монтана с фокус върху гражданското участие в условията на криза
Начало / Новини / „Вход за граждани“ стартира в общините Ловеч и Монтана с фокус върху гражданското участие в условията на криза

„Вход за граждани“ стартира в общините Ловеч и Монтана с фокус върху гражданското участие в условията на криза

Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право си партнират с община Ловеч и община Монтана в рамките на инициативата „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“, която се реализира с подкрепата на Фонд Активни граждани – България.

Целта на „Вход за граждани“ е да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност чрез въвеждане на нови инструменти за участие. Инициативата ще се реализира в 7 пилотни общини, но при две от тях – Ловеч и Монтана, фокусът е по-различен: кризисната обстановка, предизвикана от COVID-19. Организациите предлагат цялостен пакет от мерки за координация и взаимодействие между местни власти, граждански организации и граждани конкретно по време на криза.

В отговор на настъпилата извънредна обстановка покрай разпространението на вируса решихме да адаптираме част от дейностите си към кризисната ситуация. Привлякохме и две организации с богат опит в гражданската сфера и спечелили общественото доверие, които ще бъдат наши партньори координатори на местно ниво сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ и сдружение „Закрилници“ – Монтана“, пояснява Ива Таралежкова, председател на ФГУ.

Разработените предложения за мерки, които предстои да бъдат прецизирани и адаптирани спрямо реалните нужди в двете общини, включват механизми с по-универсален характер като алгоритъм за координация и вземане на решения в извънредна ситуация и насоки за обучение и работа с доброволци по време на криза. Предвидени са и решения на по-конкретни въпроси – например за управление на социалните услуги в рамките на извънредното положение, стъпки за оптимизиране на информацията за COVID-19 в общинските уебсайтове и други.

 „Усилията на българските общини да реагират бързо и адекватно на днешните предизвикателства трябва да бъдат отчетени, задачата не е никак лесна. Това, което с нашите колеги от Ловеч и Монтана ще направим, е да помогнем за по-доброто управление на кризисната ситуация по места в настоящия динамичен контекст. Искаме обаче да допринесем за възприемането на устойчиви механизми за вземане на решения и при потенциални следващи кризи от сходен характер“, споделя директорът на БЦНП Надя Шабани.

Адаптирането на „Вход за граждани“ спрямо ограниченията в настоящата обстановка, част от които вероятно ще се запазят и за определено време напред, включва още провеждане на онлайн обществени обсъждания. За да бъдат осъществени ефективно и качествено, за представители на общините и на местни организации ще бъдат организирани специални обучения.

„Това, че сме в извънредно положение, не бива да спира взаимодействието ни с местните власти. Просто трябва да приемем и усвоим алтернативните начини, чрез които да го продължим“, посочва Весела Цанова от СГИ – Ловеч. „Ролята на гражданите и техните организации в обществено-политическите процеси не бива да се забравя дори в условията на криза, напротив. Участието им, разбира се, в момента не може да се осъществи по стандартния начин – точно заради това предлагаме алтернативни методи, които да са адекватни на ситуацията“, допълва Милен Гечовски от сдружение „Закрилници“.

По думите на Ива Таралежкова тази „нова линия“ по „Вход за граждани“ извлича нещо положително от иначе тежката ситуация, в която се намираме у нас и глобално: „Щастливи сме и обнадеждени от ентусиазма, с който общините Ловеч и Монтана решиха да се включат в нашата инициатива. Това е много добър знак, защото показва, че има желание за съвместна работа с гражданските организации, в унисон с принципите за добро и открито управление.“

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt