„Входове за граждани“ е новата ни видео поредица

Начало / Новини / „Входове за граждани“ е новата ни видео поредица
Начало / Новини / „Входове за граждани“ е новата ни видео поредица

„Входове за граждани“ е новата ни видео поредица

„Входове за граждани“ е заглавието на нова поредица видеоклипове, които разказват за три възможности за гражданско участие. В първото видео се спираме на наредбата за обществени консултации като начин за регламентиране на участието. В рамките на проекта ни „Вход за граждани“ такива наредби вече бяха приети в общините Ловеч и Търговище, а скоро очакваме това да се случи и в общините Карлово, Кърджали и Враца.

Информацията за това как гражданите могат да се включват в консултирането на значими за своята община и общност въпроси трябва да става все по-достъпна и на разбираем език. Същото важи и за начините, по които гражданското участие да се осъществява на практика. То трябва да е лесно, прозрачно и не на последно място – да е регламентирано.

Това е причината да промотираме платформи като Consul и да насърчаваме общините да приемат свои наредби за обществени консултации. И двата „инструмента“, както ги наричаме ние, са гъвкави, допълват се и могат да се адаптират и развиват. Решихме да разкажем за тях по възможно най-достъпния според нас начин – чрез анимация, дело на енергичния екип на Imp-Act Agency и озвучена с един от най-популярните гласове у нас, този на актьора Момчил Степанов.

Видеото е озаглавено „Защо е важно да участваме“ и може да бъде гледано свободно онлайн в YouTube профила на Форум Гражданско Участие на този линк. С този видеоклип ние от ФГУ и партньорите ни в проекта – Българският център за нестопанско право, се обръщаме не само към гражданите, а и към общините. Посланието е ясно: колкото по-въвлечени са хората във взимането на решения, толкова по-голяма е вероятността от постигане на консенсус. Това, от своя страна, придава повече легитимност на тези решения и е предпоставка за по-високо доверие в институцията.

Нормативните документи може би не са твърде привлекателни за широката публика, със сигурност не са най-лесно смилаемите. За нас е важно да покажем на гражданите, че могат да бъдат участници в политическия живот не само по време на избори и референдуми, а и във времето от едно гласуване до друго. Местните власти също имат интерес да въвличат всички заинтересовани и то регулярно, защото и жителите на дадена община, и гражданските организации, и бизнесът могат да имат много ценен принос към местните политики.

Това, което предстои по „Вход за граждани“, е пускането в експлоатация на Consul в Кърджали и Търговище, както и популяризирането ѝ сред местните граждани. За целта подготвяме още един видеоклип, посветен конкретно на това как може да бъде използвана платформата, какво се изисква за неговото внедряване и кои са ползите от него. Следете Facebook страницата ни!

За контакти с ФГУ: office@fgu.bg.

 

Vhod za grazhdani

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt