Второ заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите

Начало / Новини / Второ заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите
Начало / Новини / Второ заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите

Второ заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите

На 10 октомври 2017 г., вторник, от 11:00 ч. се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите при следния дневен ред

  1. Обсъждане на законопроекти за доброволчеството.
  2. Разглеждане на внесена Национална гражданска инициатива за качествена иновативна образователна система, № ПГ – 739-01-14/ 04.09.2017 г. внесено от инициативен комитет
  3. Обсъждане на стъпки във връзка с влизането в сила на промените в ЗЮЛНЦ.
  4. Разни – създаване на Работна група към Обществения съвет за признаване жестомимичния език

Ива Таралежкова, председател на Обществения съвет даде интервю същия ден пред БНР – Радио Благоевград по темата на целите и приоритетите на Обществения съвет, както и как мисията на ФГУ се отнася към общия въпрос за подобряване на средата за гражданско участие в страната. 

В рамките на заседанието на Обществения съвет се взеха следните решения: 

  • Относно съществуващите законопроекти за доброволчеството, представителите на съвета се обединиха около решението да подкрепят законопроекта, внесе в предишното Народно събрание под № 654-01-130. Общественият съвет предлага на народните представители от Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите за внесат в Народното събрание Законопроект за доброволчеството предлаган в 43 – то Народно събрание от Светлана Ангелова и група народни представители. Същевременно се подкрепи и становището инициирано от БЦНП, НАРД и фондация „Лале“ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта по темата за доброволчеството. 
  • По отношение на постъпила Национална гражданска инициатива за качествена иновативна образователна система се взе решение да се сформира работна група, която да разгледа по същество постъпилите предложения. Изказана е принципна подкрепа относно използването на инструмента на гражданската инициатива за важни обществени въпроси, но предвид необходимостта от експертно обсъждане на темата, се налага предварително обсъждане. 
  • По темата за предстоящите промени в ЗЮЛНЦ – които пряко засягат всички граждански организации и е приоритетна за Обществения съвет до края на 2017. Важните теми са залагане на средства за фонд за НПО в бюджета за 2018, промени по регистрацията, създаване и критерии за избор наСъвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет. Взеха следните решения: Да се подготви писмо до Министерски съвет за сформиране на съвместна работна група; да се организира среща с г-жа Менда Стоянова във връзка с бюджета и да се подготви писмо до Министъра на правосъдието по отношение на регистъра.
  • По точка разни се взе решение за сформиране на работна група по изработване на Закон за жестомимичния език. 

Пълен текст на протокола от това заседание може да намерите тук

Протоколи от заседанията на Обществения съвет към КВНОЖГ към НС може да намерите на сайта на ФГУ.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt