За каузите и техните застъпници

Начало / Новини / За каузите и техните застъпници
Начало / Новини / За каузите и техните застъпници

За каузите и техните застъпници

Седем български общини, седем граждански организации, седем информационно-застъпнически кампании – за един широко отворен #ВходЗаГраждани.

На фона на вече отшумяваща епидемия от Covid-19 и разгръщащата се в същото време война в Украйна – две явления, които, макар и по различен начин, разтърсиха съвременното човечество, седемте организации координатори на „Вход за граждани“ по места, се откъснаха от непосредствените си ежедневни задачи и се включиха в двудневно обучение по комуникации и застъпничество. Въпреки огромния си опит в защитата на каузи, всички седем организации показаха, че искат да станат още по-добри застъпници и значително по-умели комуникатори. Специален лектор беше Арман Бабикян. Познат в последните няколко години с активната си партийна, но и активистка дейност, Арман е всъщност дългогодишен PR експерт и именно в това си качество се включи в обучението. Гвоздеят в програмата – безспорно.бабикян

Арман Бабикян, специален гост-лектор на обучението по комуникации и застъпничество, 28.02-01.03.2022, София, хотел „Рила“.

Целта на обучението беше заедно – експертите на ФГУ и БЦНП, местните координатори и предварително избраните от тях партньори за предстоящата информационно-застъпническа кампания и специалистите по комуникация, да преминем през етапите за една кампания: от предварителната подготовка, през различните начини и подходи за осъществяване на кампанията до анализа на постигнатото. Всеки един от екипите изготви план за действие, който впоследствие допълни с ясна финансова рамка за всяка от заложените дейности. А част от средствата по проекта, осигурени от Фонд Активни граждани България, бяха пренасочени именно за реализиацията на тези скромни като ресурс, но с огромен граждански заряд инициативи. За организациите оставаше „само“ да ги осъществят…

Леонардо да Винчи от община Карлово

По-видим ефект от едно обучение, какъвто бе този върху кампанията на Центъра по правата на човека „Васил Левски“ – Карлово, едва ли е възможно да бъде постигнат. По примера на рекламно видео, представящо реакциите на група хора към последната открита творба на Леонардо да Винчи, Центърът създаде своя версия, посветена на приетата от общинския съвет в Карлово – по инициатива на Центъра в рамките на „Вход за граждани“, Наредба за обществените обсъждания. Отделно, координаторите в Карлово приложиха и на практика Наредбата, организирайки обществено обсъждане на друга важна за местните жители тема – планираното, но в крайна сметка отменено намерение за въвеждане на нови такси за ползване на гробищните паркове.

 

София – расте… и има нужда от подходящо градско планиране

Стъпвайки на все по-богатия практически опит на ФГУ в подготовката и провеждането на обществени консултации – особено в процеса на разработване на „Програма за София“ (ПИРО), на експертизата, анализа и препоръките на БЦНП по отношение на юридическия аспект на консултирането и на изводите от проведения Индекс на гражданското участие в Столична община, обобщени от Платформа АГОРА в отделен доклад, логично кампанията в СО се насочи към промотиране на добрите практики и необходимите реформи в регулацията на обществените консултации на територията на общината.

Една нетипична Банка

Работата с община Монтана по проекта „Вход за граждани“ от самото си начало е белязана от една дума: „криза“. В отговор на пандемичната ситуация най-значимият резултат от съвместните ни действия с Общината и сдружение „Закрилници“ е разработването и приемането на местна „Стратегия за социалните услуги в условията на криза“. По думите на Милен Гечовски („Закрилници“), а за това свидетелстват и данни от проведената местна оценка на Индекса, на територията на община Монтана липсва и резерв от доброволци, които да оказват подкрепа на уязвими групи по време на кризи, инциденти, бедствия, аварии. Ето защо целта на кампанията там бе създаването на Банка от доброволци, официално призната и от Общината.

Какво измислиха за своите кампании в останалите общини – ще разберете в следващия материал!

Active-citizens-fundТази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt