Забраненият референдум и Индексът – най-успешните инициативи на ФГУ през 2015 г.

Начало / Новини / Забраненият референдум и Индексът – най-успешните инициативи на ФГУ през 2015 г.
Начало / Новини / Забраненият референдум и Индексът – най-успешните инициативи на ФГУ през 2015 г.

Забраненият референдум и Индексът – най-успешните инициативи на ФГУ през 2015 г.

в Новини

Кампанията „Забраненият референдум” и Индексът на гражданското участие са двете най-успешни дейности на Форум Гражданско Участие през 2015 г. – това показват резултатите от проучване на удовлетвореността на членовете на мрежата. Като успешни дейности на екипа на ФГУ, анкетираните са посочили също работата в мрежа и улесняването на комуникацията между членовете, както и взаимодействието на организацията с институции на национално ниво.

Сред мотивите за членство в мрежата са посочени например, разбирането, че неправителствените организации са по-силни, когато обединяват усилията си в името на общи каузи и цели, както и възможността по-добре да се работи за промяна на нагласите на гражданското общество. Повишаване експертизата на членовете, промени в политики на национално ниво и създаване на полезни контакти и партньорства са сред другите причини за членство в мрежата. Интересен мотив на един от анкетираните членове пък е „Да се забавляваме, вършейки нещо смислено“.

По отношение на удовлетвореността резултатите сочат, че 64% от членуващите организации са удовлетворени от дейността на мрежата, 14% са силно удовлетворени, а останалите са отговорили неутрално.

Сред основните препоръки са: ФГУ да подкрепя каузи на НПО на регионално и местно ниво, да бъдат създадени повече партньорства на европейско ниво и да има фокусиране на работата на мрежата върху по-малко на брой, но по-значими дейности. Членовете желаят по-чести срещи на живо и повече работа за промяна на политики и промяна на нагласи по отношение на гражданското участие.

Резултатите от анкетата за удовлетвореността на членовете на ФГУ, както и споделените предложения по време на шестте регионални форума, които ФГУ организира през годината из страната, ще станат основа на работата на екипа през 2016 г.

Една от най-често предлаганите каузи по време на регионалните форуми беше подобряване на взаимодействието между НПО и общинските власти. Стъпки в тази насока ще бъдат предприети по няколко начина. Например, ФГУ планира да изработи стандарти за провеждане на обществени обсъждания, които да влязат в нормативната уредба на общинските съвети. Друга идея е да се проведе застъпнческа кампания за учредяването на фонд за подкрепа на граждански инициативи в общинските бюджети. Плановете на мрежата за 2016 г. включват и организирането на обучения за членове, както и възможности екипът на ФГУ да подпомага реализирането на дадена кауза или дейност на редовните членове на мрежата.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt