Заключителната среща по проект „Граждански мониторинг за по-добро управление”

Начало / Новини от членове / Заключителната среща по проект „Граждански мониторинг за по-добро управление”
Начало / Новини от членове / Заключителната среща по проект „Граждански мониторинг за по-добро управление”

Заключителната среща по проект „Граждански мониторинг за по-добро управление”

На 10.11.2015 г. в “Радисън Блу” гранд хотел в София се проведе заключителната среща по проекта „Граждански мониторинг за по-добро управление”, изпълняван от Сдружение „Болкан Асист“ с финасовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г. Участие взеха неправителствени организации, експерти, журналисти и представители на Народното събрание, НСОРБ и общините, включени в проекта: Белене, Димитровград, Карлово и Опака. Членове на екипа на Болкан Асист и на експертните групи, сформирани в рамките на проекта, представиха резултатите от пилотното наблюдение върху дейността на парламента, правителството и местната власт в общините Белене, Димитровград, Карлово и Опака във връзка с прилагането на основните принципи за добро управление: „Публичност”, „Отчетност”, „Обществено консултиране”, „Партньорство и участие”. С активното участие на всички присъстващи бяха обсъдени предложените от наблюдаващите експерти препоръки за оптимизиране на работата на институциите. Към настоящата информация публикуваме:
Резюме на доклада за резултатите от наблюдението върху дейността на парламента и правителството и препоръки за оптимизиране на тяхната работа и Резюме на доклада за резултатите от наблюдението върху дейността на местната власт и препоръки за оптимизиране на работата й.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt