Кауза: Приемане на Закон за доброволчеството

Начало / Каузи / Кауза: Приемане на Закон за доброволчеството
Начало / Каузи / Кауза: Приемане на Закон за доброволчеството

Кауза: Приемане на Закон за доброволчеството

в Каузи

От няколко години насам периодично в публичното пространство се завърта идеята за приемането на закон, който да урежда обществените отношения, свързани с организирано извършване на доброволческа дейност. По въпроса дали тези отношения трябва да бъдат уредени в специален закон има аргументи „за“ и „против“, но е факт, че България е сред малкото държави в Европа, които нямат законова рамка за доброволчеството.

„Внасяне в Народното събрание на проект на Закон за доброволчеството” и „Въвеждане на стандарт за полагане на доброволен труд от учениците (насърчаване на социално-отговорно поведение)” е една от каузите, по които мрежата Форум Гражданско Участие ще работи занапред.

Тази кауза е формулирана от членовете на мрежата по време на Националната среща за гражданско участие „Промяната – навигация или по течението“.

С всички документи, свързани с проекта на Закон за доброволчеството можете да се запознаете като последвате следните файлове:

Струва ли си тази кауза? Ще доведе ли тя до позитивна промяна?

Ще се радваме да споделите мнението си на нашата Фейсбук страница.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt