Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Начало / Новини / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Начало / Новини / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

В Народното събрание бе внесен от група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС).

 

 

 

Законопроектът цели регламентиране на произтичащите задължения на Република България от Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива.

 

Съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламента, компетентният орган на всяка държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с националното си законодателство, трябва да извършва проверка на представените изявления за подкрепа от поддръжници на гражданската инициатива и издава на организаторите удостоверение по образец, с което се удостоверява броя на действителните изявления за подкрепа за съответната държава – членка. В чл. 15, параграф 2 от Регламента е предвидено, че за целите на прилагането на чл. 8, параграф 2 всяка държава – членка следва да определи един компетентен орган, отговорен за извършване на проверката и издаване на удостоверението.

 

Със законопроекта се регламентират задължения за ГД “ГРАО” към МРРБ по извършване на служебната проверка на представените изявления за подкрепа от поддръжници на гражданската инициатива, както и срокът за нейното извършване.

 

С текста на законопроекта и мотивите за изменения на закона можете да се запознаете ТУК

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt