Започва прилагането на Индекса на ФГУ в 36 общини в България

Начало / Проекти / За да има участие / Започва прилагането на Индекса на ФГУ в 36 общини в България
Начало / Проекти / За да има участие / Започва прилагането на Индекса на ФГУ в 36 общини в България

Започва прилагането на Индекса на ФГУ в 36 общини в България

EEA_Grants_logo_malkoСъвсем скоро „гражданското участие в България” няма да е просто отвлечено понятие, което всеки разбира по свой начин. Различните проявления на гражданска активност и промените, до които водят те, ще бъдат записани, измерени, обобщени и показани по модерен интерактивен начин. Даже и да звучи пресилено и с шеговит оттенък, Форум Гражданско Участие си постави амбициозна задача, близо до описаната картина.

Методологията, която Форум Гражданско Участие и Българският център за нестопанско право създадоха, ще бъде приложена най-малко в 36 общини в България и ще измерва гражданското участие в три аспекта – в каква нормативна среда се развива то, какви са практиките на граждани и граждански организации в търсенето на своите права и какво е в въздействието на тези проявления върху работата на публичните институции на национално и местно ниво.

След проведените в края на март и началото на април обучения на своите членове, екипът на ФГУ е особено обнадежден за бъдещите добри резултати от прилагането на индекса. Всички представители на НПО, членуващи в мрежата, които присъстваха на обученията за прилагане на методологията, изразиха силна мотивация и готовност да поемат важната си роля в осъществяването на идеята. В следващите месеци, те ще разпространяват въпросниците от проучването в различни населени места в цяла България. Данните от попълнените въпросници, както и от другите методи на изследване, предвидени в методологията, ще бъдат обобщени в  доклад за състоянието на гражданското участие в България. Те пък ще бъдат визуализирани в интерактивно онлайн приложение на сайта на ФГУ.

Методологията за изследване на гражданското участие, както и обученията на членовете се осъществяват в рамките на проект „За да има участие”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Информация за Програмата може да бъде намерена на www.ngogrants.bg.  

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt