Заповядайте на „Гражданска среща“ в Русе!

Начало / Новини / Заповядайте на „Гражданска среща“ в Русе!
Начало / Новини / Заповядайте на „Гражданска среща“ в Русе!

Заповядайте на „Гражданска среща“ в Русе!

От
в Новини

И тази есен обикаляме из страната, за да разберем какво мислят гражданите в шест български населени места по значими за обществото ни теми. Този път ще говорим за това как виждат те ролята на европейските институции и ще направим така, че техните препоръки да бъдат чути по време на заседанията в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. С помощта на и наши съмишленици по места ще се срещнем с активни хора и групи, а първата спирка за „гражданска среща“ ще бъде в Русе!

Форум Гражданско Участие, сдружение „Европейски пространства 21“ и Антикорупционен фонд обединяваме сили, за да информираме и потърсим мнението на гражданите в Русе по две важни теми: Конференция за бъдещето на Европа и как местните власти могат да бъдат по-прозрачни. „Каравана на участието“ е инициатива на коалиция за опазване и разширяване на гражданското пространство в България, формирана от ФГУ, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, Информационен портал на НПО в България, Платформа АГОРА, „WWF България“ и Български червен кръст. Дейността на коалицията е подкрепена от Civitates – инициатива за демокрация и солидарност в Европа.

ГражданскаСрещаРусе2021

11:00 – 12:10 Разговор за Конференцията за бъдещето на Европа

Форум Гражданско Участие (ФГУ), в партньорство с едни от най-големите граждански организации и мрежи в страната, тръгваме на есенно „гражданско турне“, за да разберем какво мислят гражданите в шест български населени места за ролята на европейските институции и да направим така, че вашите препоръки да бъдат чути по време на заседанията в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа.

По време на тази първа сесия ФГУ, заедно с нашите колеги от сдружение „Европейски пространства – 21“, ще ви запознаем с формàта „конференция на бъдещето“, кои са възможните начини да се включим в процеса, касаещ развитието на ЕС и ще съберем вашето мнение за това кои следва да бъдат приоритетните за Съюза въпроси.

Във втората част на събитието ще преминем към конкретни проблеми и решения на ниво община, фокусирайки се върху управлението на местно ниво.

12:25 – 13:30 Среща-дискусия на тема „Прозрачност и отчетност на местните власти“

Как местните власти могат да бъдат по-прозрачни и отворени към гражданите си? Как гражданите да помогнат на институциите да противодействат по-ефективно на корупцията и конфликта на интереси?

В рамките на дискусията фондация Антикорупционен фонд ще представи работата си по проект „Прозрачност и отчетност на местните власти, силни общности“. Проектът ангажира местните власти в 10 населени места в страната, за приемане и прилагане в работата им Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт, който въвежда в България принципите на доброто управление.

Заедно с това проектът мобилизира гражданските общности в тези населени места да осъществяват независим мониторинг за корупция, злоупотреба с власт и конфликт на интереси на местно ниво.

Екипът на АКФ ще представи разработеният от Антикорупционния фонд Стандарт за отчетност и интегритет на местната власт и Наръчника за прилагането му и ще разкаже как местните власти и активистите могат да се включат от тук нататък.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt