Заседание на Управителния съвет на ФГУ

Начало / Новини / Заседание на Управителния съвет на ФГУ
Начало / Новини / Заседание на Управителния съвет на ФГУ

Заседание на Управителния съвет на ФГУ

Съгласно чл. 19 от Устава на сдружение „Форум Гражданско Участие“ (ФГУ) председателят на Управителния съвет свиква редовно заседание на УС на сдружението.
Заседанието ще се проведе на 02 май 2023 г. (вторник) от 14:00 ч. в гр. София, ул. „Христо Белчев“ №3, при следния Дневен ред:
1. Представяне и обсъждане на предложение за рамка за нова стратегия на ФГУ за периода 2024-2027 г.
2. Обсъждане на отчет на ФГУ за 2022 г.
3. Обсъждане на план и бюджет на ФГУ за 2023 г.
4. Други.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt