Проведе се първото за годината заседание на Обществения съвет при КВНОЖГ

Начало / Влияние върху политиките / Проведе се първото за годината заседание на Обществения съвет при КВНОЖГ
Начало / Влияние върху политиките / Проведе се първото за годината заседание на Обществения съвет при КВНОЖГ

Проведе се първото за годината заседание на Обществения съвет при КВНОЖГ

На 12 март 2019 се състоя заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Народното събрание. Представяме Ви резюме на засегнатите теми и взетите решения.

National_Assembly (1)

 

По време на заседанието бяха разгледани исканията на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“ и Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“. Относно двете инициативи, Общественият съвет предложи на инициативните комитети да създадат обща Пътна карта на предложенията, за да се конкретизират исканите промени и отговорните институции, към които да бъдат насочени. Общественият съвет изрази готовност да окаже пълна подкрепа при съставянето на Пътната карта, за да се създаде ясен план за действие.

Друга тема, обсъдена по време на заседанието беше Законът за доброволчеството

Въпреки последователните усилия на Обществения съвет, проектът на Закон за доброволчеството все още не е приет на първо четене. Проектът беше внесен по настояване на Обществения съвет от Цветан Цветанов и група народни представители през декември 2017 година. До този момент има положителни становища от  МТСП, Министерство на младежта и спорта, Министерство на здравеопазването, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, както и гласувана подкрепа от парламентарните комисии: КВНОЖГ, КЕВКЕФ, КЗ, и тази по въпросите на децата, младежта и спорта. Все още, обаче, проектът на закона не е включен в дневния ред на Комисията по правни въпроси (която е водеща) и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (чийто председател е Цветан Цветанов). Общественият съвет се обърна към ръководството на КВНОЖГ с препоръка да се свържат с ръководствата на тези две комисии и с представители на вносителите, за да се изяснят пречките и да се задвижи процедурата по приемането на законопроекта на първо четене.

izbori2017_crop

По време на първото за годината заседание на Обществения съвет бяха обсъдени и предложените от Цветан Цветанов и група народни представители изменения в Изборния кодекс. Общественият съвет подкрепи предложените промени, които дават възможност за гласуване с преференции. Членовете изразиха категорично мнение, че Изборният кодекс не трябва да се променя непосредствено преди изборите – нещо, което става практика в политическия живот в България, и следва да се предприемат стъпки за ограничаване на тази практика, например промени да са недопустими по-малко от година преди даден вот.

zakon-jpgro

По последната точка от дневния ред Общественият съвет беше информиран относно становище на голяма група граждански организации (включително Форум Гражданско участие) свързано с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, което е входирано в НС, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Повече коментари по темите на заседанието можете да чуете в интервю, дадено от Ива Таралежкова за БНР в качеството й на председател на Обществения съвет.

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt