Заседанията на парламентарните комисии ще бъдат отворени за гражданите

Начало / Новини / Заседанията на парламентарните комисии ще бъдат отворени за гражданите
Начало / Новини / Заседанията на парламентарните комисии ще бъдат отворени за гражданите

Заседанията на парламентарните комисии ще бъдат отворени за гражданите

в Новини

Гражданите и представителите на неправителствените организации ще могат свободно да присъстват на заседанията на парламентарните комисии. Това е резултатът от участието на Форум Гражданско Участие в две от заседанията – на 12-и и 13-и ноември, на временната комисия, която в момента изработва Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Повод за участието на председателя на УС на ФГУ Ива Таралежкова и на Петко Циков от Фондация „Общество.бг” бе предложение, което двете организации направиха до Временната комисия и което бе внесено от Петър Славов, депутат от Реформаторския блок. Зад предложението застанаха повече от 500 личности и граждански организации. Целта бе в Правилника за организацията и дейността на новото Народно събрание да бъде регламентирано изискване за оповестяване на информация за гласуванията на всеки един член на комисиите. ФГУ и Общество.бг предложиха това да стане като на интернет страницата на Народното събрание бъде качен поименен списък със съответстващия глас на депутатите за всяко гласуване, проведено в парламентарните комисии.

След задълбочена дискусия на заседанието на Временната комисия на 12-и ноември депутатите изразиха принципно съгласие с предложението, но реализирането на идеята ще се отложи поради липса на техническа и ресурсна обезпеченост. За въвеждането на тази практика са необходими електронни системи за гласуване и компютри, с които залите, в които се провеждали заседанията на комисиите, не са оборудвани.

Друго предложение на ФГУ обаче – за участието на граждани и представители на неправителствени организации бе гласувано и прието на заседанието на временната комисия на 13-и ноември.

В правилника за дейността на предишното, 42-ро НС присъстваше текст, според който граждани и представители на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват на всяко едно от заседанията на комисиите. В дискусията по новия правилник обаче имаше идея тази възможност да отпадне заради опасността от недобронамерено и нерезонно присъствие на граждани. След намесата на ФГУ в защита на правото на гражданите за достъп до комисиите и становище до председателя на временната комисия Десислава Атанасова, в крайна сметка тази възможност ще дава и новият Правилник. Така, в Правилника за дейността на НС ще бъде записано, че представители на неправителствени организации и граждани могат да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в Народното събрание. Членовете на постоянни комисии също могат да поканят граждани или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията.

Друга възможност за диалог между гражданите и управляващите също беше подложена на риск. На заседанието бяха изказани мнения, че не е необходимо да има Парламентарна комисия за взаимоотношения с неправителствените организации или тя трябва да бъде обединена с Комисията за противодействие на монополите. След намесата на ФГУ, в крайна сметка бе взето решение отново да има комисия, която да отговаря за взаимоотношенията с гражданските организации.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt