Асоциация „Интегра България“

Начало / Асоциация „Интегра България“

Асоциация „Интегра България“

Асоциация „Интегра България“ е неправителствена организация, регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ през 2012 година. Нейната мисия е да свързва хора на всички нива и социални слоеве и да развива у тях качества за успешна социално-икономическа интеграция в обществото, базирайки се на техният собствен ресурс. Екипът вярвам, че у всеки един човек съществува стремеж към собствено благополучие, личностна и професионална реализация и работим за промяна, защото са убедени, че хората трябва да постигнат резултатите, които заслужават.
Мото: Повишаване на човешкият потенциал за по-успешна интеграция.

Експертиза

Представител:

Десислава Тенева

Район за планиране:

Югоизточен

Град:

Бургас

Контакти:

Бургас, ул. Странджа 1, вх .5, ет. 5, ап. 15

0884748067

integra_bulgaria@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt