Асоциация на специалистите по комуникация в oбщините

Начало / Асоциация на специалистите по комуникация в oбщините

Асоциация на специалистите по комуникация в oбщините

Стратегическата цел на АСКО е да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане на имиджа на българските общини.

 

Експертиза

Сфера на дейност:

медии и комуникации

Представител:

Диана Димитрова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

Елин Пелин

Контакти:

гр. Елин Пелин, п.к. 2100
бул. „София“ №13, ет. 1

0877155107

askobulgaria@gmail.com

http://www.asko-bg.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt