Асоциация на специалистите по комуникация в oбщините

Начало / Асоциация на специалистите по комуникация в oбщините

Асоциация на специалистите по комуникация в oбщините

Стратегическата цел на АСКО е да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане на имиджа на българските общини.

 

Експертиза

Сфера на дейност:

медии и комуникации

Представител:

Михаела Малеева

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1202 София
ул. Козлодуй № 40, ет.2

0884070004

m_maleeva@abv.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt