Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове

Начало / Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове

БАРДА е децентрализирана неправителствена организация на независими регионални агенции и бизнес центрове за подпомагане на малките и средни фирми и регионалното развитие в България. Мисията на БАРДА е подобряване на икономическата среда в България чрез насърчаване на предприемаческата инициатива, отчитайки стратегиите за икономическо развитие на регионите. Организацията има за цел да създаде устойчива национална мрежа от агенции и бизнес центрове в подкрепа на МСП и да насърчава регионалното развитие в България, прилагайки стандарти с високо качество.

Експертиза

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1000 София, ул. Триадица 6, етаж 4, офис 401 и 402

office@barda.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt