Българска асоциация на микропредприятията

Начало / Българска асоциация на микропредприятията

Българска асоциация на микропредприятията

Българска асоциация на микропредприятията
Българска асоциация на микропредприятията e сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, учредено през 2007 г. с цел да подпомага развитието на икономиката в страната.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация; нормативната уредба, свързана с работата на малките и средните предприятия
Изготвяне на общински бюджети (процедура за участие)
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Изготвяне на SWOT анализи в областта на държавните и общинските администрации
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности – стратегически анализи
Информационни кампании
Работа с медиите
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

добро управление, икономика, местно селско регионално развитие, централна и местна власт

Представител:

Петър Стоянов

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

София 1000, бул. „Дондуков“ 11

029871314, факс 029873305

office@bam-bg.org

http://www.bam-bg.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt