Българско сдружение за насърчаване на гражданска инициатива

Начало / Българско сдружение за насърчаване на гражданска инициатива

Българско сдружение за насърчаване на гражданска инициатива

Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива е учредено през 1999 г. с цел да подпомага развитието и утвърждаването на демократично гражданско общество и да защитава човешките права. Сдружението стимулира и насърчава гражданската инициатива и предприемчивост на българина. Подпомага местната власт и местната общност при решаване на проблеми от местен и регионален характер и в интерес на устойчивото местно развитие. БСНГИ популяризира българските постижения в материалната и духовна култура и развива и утвърждава пряката демокрация и нейните механизми за пряко участие на гражданите в управлението като референдум, гражданска законодателна инициатива и инициатива за отзоваване на изборни длъжности.

Експертиза

Законодателство: Закон за местното самоуправление и местната администрация
Писане на стратегии (общински, областни или тематични)
Европейски политики
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч и пр.)
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Работа с местни общности
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите
Кампании за набиране на средства
Умения за работа с доброволци
Умения за работа с млади хора

Сфера на дейност:

гражданско участие, икономика, местно селско регионално развитие, пряка демокрация, развитие на гражданското общество

Представител:

Даниела Божинова

Район за планиране:

Югоизточен

Град:

Бургас

Контакти:

8000 Бургас, ул. Хан Аспарух 41

0899145652

bsngi-ngo@mail.bg

http://www.initiative.bg

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt