Фондация АДРА България

Начало / Фондация АДРА България

Фондация АДРА България

Експертиза

Представител:

Саша Велинова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1000 София, ул. Солунска 10, адрес за коресп.: София 1102, ул. Цв. Минков 11

888242497

velinovasasha@yahoo.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt