Фондация „Български център за нестопанско право“

Начало / Фондация „Български център за нестопанско право“

Фондация „Български център за нестопанско право“

„Български център за нестопанско право” е фондация в обществена полза, учредена през 2001 г.

Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.

Основните цели, които си поставяме е да подкрепяме развитието и утвърждаването на благоприятна правна и политическа среда за независимо гражданско общество, в това число и за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България; да съдействаме за по-доброто взаимодействие между държавата и ЮЛНЦ, както и за реализиране на активно гражданското участие в процесите на вземане на решения.

Експертиза

Законодателство: Закон за юридическите лица с нестопанска цел, данъчни закони, свързани с НПО, социално законодателство
Изготвяне на SWOT анализи в областта на НПО
подготовка на правни анализи, сравнителни проучвания и др. по теми, свързани с НПО
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Застъпнически кампании
Кампании за набиране на средства

Сфера на дейност:

гражданско участие, добро управление, пряка демокрация, развитие на гражданското общество, централна и местна власт

Представител:

Любен Панов

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1000 София, ул. Христо Белчев 3, ет. 2

02 9816617, 02 9888166

nadya@bcnl.org
luben@bcnl.org
info@bcnl.org

http://www.bcnl.org

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt