Фондация „БлуЛинк“

Начало / Фондация „БлуЛинк“

Фондация „БлуЛинк“

Фондация „БлуЛинк“ работи за опазване и съхраняване на околната среда. Подпомага развитието на демокрацията и гражданското общество и съдейства за утвърждаването на нормите и ценностите на обединена Европа в България.

Поставя си за цел да насърчава развитието, ефективността и единодействието на неправителствения сектор; да създаде независим форум за свободен обмен на информация, свързана с целите на фондацията; да способства за свързването в електронна мрежа на неправителствените организации и останалите участници в обществените процеси.

Експертиза

Защита на човешки права
Околна среда

Представител:

Евгения Ташева

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1421 София
ул. Капитан Андреев 22-24, ет. 2, ап. 6

02 8668207
02 8652860

director@bluelink.net
evgenia@bluelink.net

http://www.bluelink.net

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt