Фондация „БлуЛинк“

Начало / Фондация „БлуЛинк“

Фондация „БлуЛинк“

Фондация „БлуЛинк“ работи за опазване и съхраняване на околната среда. Подпомага развитието на демокрацията и гражданското общество и съдейства за утвърждаването на нормите и ценностите на обединена Европа в България.

Поставя си за цел да насърчава развитието, ефективността и единодействието на неправителствения сектор; да създаде независим форум за свободен обмен на информация, свързана с целите на фондацията; да способства за свързването в електронна мрежа на неправителствените организации и останалите участници в обществените процеси.

Експертиза

Защита на човешки права
Околна среда

Представител:

Павел Антонов, Управляващ редактор

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1202 София
бул. Сливница 257, ет. 3

0888704661

office@bluelink.net

http://www.bluelink.net

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt