Фондация „Джендър проект в България“

Начало / Фондация „Джендър проект в България“

Фондация „Джендър проект в България“

 

Фондация „Джендър проект в България“ /ДПБ/ е застъпническа група от експерти, която работи за постигане де юре и де факто на равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на личния и обществения живот в България, Европа и в глобален мащаб. Регистрирана е през май 1995 г.

Основните сфери на дейност са: Образование за развитие (Development Education) и Политики по развитието (Official Development Aid – ODA); Икономически права на жените; Политическо овластяване на жените; Медии и тяхната  роля за преодоляване на джендър стереотипите; Овластяването на ромските жени; Домашно насилие.

Какви са активностите ни? Екипът организира обучения за изграждане на капацитет по въпросите на  равнопоставеността на половете за представители на държавната и местните администрации, неправителствени организации, синдикати, политически партии и медии; извършва различни проучвания; организира информационни и образователни кампании. Служителите на фондацията са преминали през годините многобройни обучения по  изграждане на капацитет  – на национално и международно ниво.

 

Експертиза

Джендър анализ и джендър мейнстрийминг
Глобално образование
Стартиране на малък бизнес
Изготвяне на SWOT анализи в областта на организационното развитие и местно и регионално развитие
Оценка на нуждите в областта на обучение и развитие на капацитет, организационно развитие, местно и регионално развитие, развитие на селските райони
Прилагане на различни методи за изследване (фокус групи, деск рисърч, интервюта, анкетни проучвания)
Иницииране и модериране на обществени процеси и събития
Писане на проекти
Модериране на събития и процеси
Застъпнически кампании
Информационни кампании
Работа с медиите

Сфера на дейност:

домашно насилие, Овластяване на жени, Права на жените

Представител:

Станимира Хаджимитова

Район за планиране:

Югозападен

Град:

София

Контакти:

1000 София, ул. Парчевич 37 Б, ап. 4

029864710
0888242592

genderproekt@gmail.com

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt