Фондация „Етническа хармония“ – Русе

Начало / Фондация „Етническа хармония“ – Русе

Фондация „Етническа хармония“ – Русе

Сдружение „Етническа хармония“ е създадено през 1997 г. с цел разработването на програми за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт. Сдружението работи по проекти за социално включване, гражданско общество, демокрация, човешки права.

Разработва обучения, семинaри, конференции, дебати. Прилага методите на формалното и неформалното образование на деца, младежи и възрастни.
Сдружението цели да разработва програми и проекти за хармонично общуване на младежи от различни етнически групи.

Мото: Ние овластяваме младежите!

Експертиза

Сфера на дейност:

Културни, образователни и спортни програми

Представител:

Румяна Куцарова

Район за планиране:

Северен централен

Град:

Русе

Контакти:

Русе, ул. Петрохан 92, вх. А, п.к.15

0888 554855
082 897413

ethnicharmony@abv.bg

http://www.ethnicharmony.ngobg.info

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Смяна на текста captcha txt